صفحه نخست    |    نورافشانی هوایی   | نورافشانی زمینی   | اجرای مراسم آتش بازی  | صفحه اینستاگرام

  http://shopfirework.ir/images/norafshani-instagram.png http://shopfirework.ir/images/norafshani-telegram.png

ورود همکاران

آمار بازدید

آموزش نورافشانی و آتش بازی
اتصال آبشار و ریموت کنترل شارژی به یکدیگر

مراحل نصب و اتصال انواع آبشار به ریموت کنترل


در این ویدیو نحوه اتصال انواع آبشار (گرم و سرد) به پایه ریموت کنترل و در ادامه نمونه ای از اجرای آن را مشاهده خواهید کرد.


مراحل نصب و اتصال انواع آبشار به ریموت کنترل

مراحل نصب و اتصال انواع آبشار به ریموت کنترل


در این ویدیو نحوه اتصال انواع آبشار (گرم و سرد) به پایه ریموت کنترل و در ادامه نمونه ای از اجرای آن را مشاهده خواهید کرد.مراحل نصب و راه اندازی دستگاه فرفره گردان

مراحل نصب و راه اندازی دستگاه فرفره گردان


این دستگاه که قابلیت نصب 12 ابشار بر روی خود را دارد روی هر بازی خود 6 عدد ابشار نگهداری میکند که پس از روشن کردن هر بازوی دستگاه را میتوان از طریق ریموت جداگانه کنترل کرد و افکتی از اتش مانند گل ایجاد نمود.

 

http://shopfirework.ir/templates/nw-norafshani/images/boot.jpg

   

اجرای برنامه آتش بازی

اجرای مراسم آتش بازی

فروش �"وازم آتش بازی

هاست جوم�"ا

آتش بازی

فروش �"وستر

نورافشانان | اجرای مراسم آتش بازی و نورافشانی

قا�"ب جوم�"ا

نمای چوبی ساختمان

اجرای مراسم نورافشانی

فروشگاه تو�"دی �"وزام جشن تو�"د